Không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G/GPRS hoặc đăng nhập tại đây

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE NVGATE

Giới thiệu

Cổng thông tin dịch vụ đa phương tiện NVGATE là một kênh thư giãn, giải trí độc đáo, cung cấp đến khách hàng các nội dung dịch vụ đa phương tiện phong phú, bao gồm: Mảng thông tin xã hội (Y tế, Giáo dục),…. Thông qua các kênh SMS, Website, Wapsite, Ứng dụng (Client).

NVGATE là một sản phẩm chất lượng cao của NAM VIỆTdịch vụ của NVGate

Những gói dịch vụ của NVgate