Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 25/09/2019

13.255.293.000

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45Ngày quay thưởng 22/09/2019

  • 03
  • 06
  • 21
  • 36
  • 38
  • 39

Giá trị Jackpot

13.255.293.000 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 13.255.293.000
Giải nhất 16 10.000.000
Giải nhì 781 300.000
Giải ba 12729 30.000
Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
22/09/2019 030621363839 13.255.293.000 VNĐ
20/09/2019 071224293145 99.453.004.500 VNĐ
18/09/2019 030913171920 94.535.082.000 VNĐ
15/09/2019 080928333543 89.344.198.000 VNĐ
13/09/2019 021517253038 84.031.956.000 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

09 4 lần
06 07 15 25 29 30 31 3 lần
01 02 03 04 05 08 11 12 13 14 17 19 20 21 23 24 26 28 35 36 38 2 lần
16 22 32 33 34 37 39 40 43 44 45 1 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 2 lần 16 1 lần 31 3 lần
02 2 lần 17 2 lần 32 1 lần
03 2 lần 18 0 lần 33 1 lần
04 2 lần 19 2 lần 34 1 lần
05 2 lần 20 2 lần 35 2 lần
06 3 lần 21 2 lần 36 2 lần
07 3 lần 22 1 lần 37 1 lần
08 2 lần 23 2 lần 38 2 lần
09 4 lần 24 2 lần 39 1 lần
10 0 lần 25 3 lần 40 1 lần
11 2 lần 26 2 lần 41 0 lần
12 2 lần 27 0 lần 42 0 lần
13 2 lần 28 2 lần 43 1 lần
14 2 lần 29 3 lần 44 1 lần
15 3 lần 30 3 lần 45 1 lần
Xem thêm