Xin chào Quý khách. Hệ thống không nhận diện được thuê bao. Vui lòng truy cập bằng 3G hoặc Đăng nhập tại đây

Sứ mệnh

3900

SỨ MỆNH

Đối với thị trường: Cung cấp các sản phẩm – dịch vụ đẳng cấp với chất lượng hoàn hảo; mang tính độc đáo, đa dạng và sáng tạo dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.

Đối với đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; luôn gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững. Mang lại lợi ích cho đối tác thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên.

Đối với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.