Bình Định
Đặc biệt 707716
Giải nhất 57809
Giải nhì 16138
Giải ba 69833 04158
Giải tư 14150 26847 53523 80707
59445 71024 85439
Giải năm 6353
Giải sáu 1035 8032 1925
Giải bảy 884
Giải tám 14

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 6
2 3, 4, 5
3 2, 3, 5, 8, 9
4 5, 7

Đầu

Đuôi

5 0, 3, 8
6 -
7 -
8 4
9 -
Quảng Bình
Đặc biệt 994181
Giải nhất 48872
Giải nhì 26914
Giải ba 72777 73160
Giải tư 17883 41931 19101 93529
98361 79921 76440
Giải năm 3084
Giải sáu 7175 7093 8326
Giải bảy 838
Giải tám 18

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 8
2 1, 6, 9
3 1, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 0, 1
7 2, 5, 7
8 1, 3, 4
9 3
Quảng Trị
Đặc biệt 420574
Giải nhất 72997
Giải nhì 97580
Giải ba 35417 73534
Giải tư 69321 13971 33226 95154
55625 77387 93736
Giải năm 1674
Giải sáu 1422 1033 218
Giải bảy 430
Giải tám 54

Đầu

Đuôi

0 -
1 7, 8
2 1, 2, 5, 6
3 0, 3, 4, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 4, 4
6 -
7 1, 4, 4
8 0, 7
9 7
Đà Nẵng
Đặc biệt 344293
Giải nhất 35121
Giải nhì 11735
Giải ba 37453 85156
Giải tư 21511 12978 44188 54556
05520 94034 83222
Giải năm 7325
Giải sáu 5853 9557 9182
Giải bảy 908
Giải tám 70

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 0, 1, 2, 5
3 4, 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 3, 6, 6, 7
6 -
7 0, 8
8 2, 8
9 3
Khánh Hòa
Đặc biệt 901455
Giải nhất 22783
Giải nhì 40777
Giải ba 34983 26191
Giải tư 53730 78600 17679 57825
18851 13995 41835
Giải năm 1487
Giải sáu 8577 2132 1788
Giải bảy 336
Giải tám 05

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5
3 0, 2, 5, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 5
6 -
7 7, 7, 9
8 3, 3, 7, 8
9 1, 5
Đắc Lắc
Đặc biệt 396536
Giải nhất 23010
Giải nhì 40158
Giải ba 51666 77785
Giải tư 82211 46486 00106 37905
28529 83299 01058
Giải năm 2340
Giải sáu 9285 0962 2299
Giải bảy 474
Giải tám 81

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 1
2 9
3 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 8, 8
6 2, 6
7 4
8 1, 5, 5, 6
9 9, 9
Quảng Nam
Đặc biệt 896312
Giải nhất 93350
Giải nhì 35882
Giải ba 03420 84910
Giải tư 68119 48567 46497 95677
06042 82686 09951
Giải năm 5682
Giải sáu 8602 8165 8530
Giải bảy 414
Giải tám 68

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2, 4, 9
2 -
3 -
4 2

Đầu

Đuôi

5 0, 1
6 5, 7, 8
7 7
8 2, 2, 6
9 7