Khánh Hòa
Đặc biệt 642548
Giải nhất 25613
Giải nhì 25291
Giải ba 41006 55900
Giải tư 34009 56482 78246 19735
41448 57657 23482
Giải năm 7076
Giải sáu 2358 8479 9268
Giải bảy 678
Giải tám 81

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 -
3 5
4 6, 8, 8

Đầu

Đuôi

5 7, 8
6 8
7 6, 8, 9
8 1, 2, 2
9 1
Kon Tum
Đặc biệt 960044
Giải nhất 66887
Giải nhì 76582
Giải ba 75714 18882
Giải tư 49033 21951 49498 42928
91515 78378 59240
Giải năm 3209
Giải sáu 3681 8542 5191
Giải bảy 784
Giải tám 75

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 5
2 8
3 3
4 0, 2, 4

Đầu

Đuôi

5 1
6 -
7 5, 8
8 1, 2, 2, 4, 7
9 1, 8
Đắc Nông
Đặc biệt 958354
Giải nhất 93684
Giải nhì 68726
Giải ba 57903 50300
Giải tư 78729 18982 29942 82966
77952 85229 85886
Giải năm 1048
Giải sáu 4474 8787 4031
Giải bảy 911
Giải tám 56

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 6, 9, 9
3 1
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 2, 4, 6
6 6
7 4
8 2, 4, 6, 7
9 -
Đà Nẵng
Đặc biệt 981615
Giải nhất 28014
Giải nhì 64452
Giải ba 15661 63990
Giải tư 38657 76544 25129 50516
30991 87526 81214
Giải năm 2334
Giải sáu 8510 8119 3307
Giải bảy 963
Giải tám 27

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 4, 4, 5, 6, 9
2 6, 7, 9
3 4
4 4

Đầu

Đuôi

5 2, 7
6 1, 3
7 -
8 -
9 0, 1
Quảng Ngãi
Đặc biệt 899227
Giải nhất 84444
Giải nhì 71972
Giải ba 48370 86862
Giải tư 21761 83526 14729 60320
17983 21146 80511
Giải năm 3652
Giải sáu 421 6713 9143
Giải bảy 828
Giải tám 29

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 3
2 0, 1, 6, 7, 8, 9, 9
3 -
4 3, 4, 6

Đầu

Đuôi

5 2
6 1, 2
7 0, 2
8 3
9 -
Gia Lai
Đặc biệt 238239
Giải nhất 93616
Giải nhì 81062
Giải ba 1281 25737
Giải tư 74843 55369 70035 84056
73058 64992 16019
Giải năm 7977
Giải sáu 4679 7673 1173
Giải bảy 558
Giải tám 78

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 9
2 -
3 5, 7, 9
4 3

Đầu

Đuôi

5 6, 8, 8
6 2, 9
7 3, 3, 7, 8, 9
8 1
9 2
Ninh Thuận
Đặc biệt 033246
Giải nhất 68427
Giải nhì 52592
Giải ba 81442 66085
Giải tư 61525 39981 10851 63973
88232 56346 65164
Giải năm 5562
Giải sáu 7822 9956 0849
Giải bảy 504
Giải tám 72

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2, 5, 7
3 2
4 2, 6, 6, 9

Đầu

Đuôi

5 1, 6
6 2, 4
7 2, 3
8 1, 5
9 2