Gia Lai
Đặc biệt 677482
Giải nhất 12992
Giải nhì 71660
Giải ba 60317 19547
Giải tư 27700 42922 12597 00571
94033 76368 54875
Giải năm 2403
Giải sáu 1313 5015 1106
Giải bảy 586
Giải tám 47

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 5, 7
2 2
3 3
4 7, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 0, 8
7 1, 5
8 2, 6
9 2, 7
Ninh Thuận
Đặc biệt 923316
Giải nhất 85742
Giải nhì 40110
Giải ba 87331 77352
Giải tư 21465 16130 75486 87137
73787 99604 09858
Giải năm 9094
Giải sáu 5058 8895 8554
Giải bảy 445
Giải tám 57

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 6
2 -
3 0, 1, 7
4 2, 5

Đầu

Đuôi

5 2, 4, 7, 8, 8
6 5
7 -
8 6, 7
9 4, 5
Bình Định
Đặc biệt 364189
Giải nhất 32982
Giải nhì 05401
Giải ba 71721 38131
Giải tư 52017 06384 74882 50640
22807 17892 00927
Giải năm 1861
Giải sáu 4766 4172 2480
Giải bảy 571
Giải tám 05

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 1, 7
3 1
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 6
7 1, 2
8 0, 2, 2, 4, 9
9 2
Quảng Bình
Đặc biệt 088027
Giải nhất 74694
Giải nhì 66293
Giải ba 30804 10263
Giải tư 55532 07789 40931 43298
81245 98297 52016
Giải năm 8286
Giải sáu 4508 3717 3964
Giải bảy 018
Giải tám 98

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 7, 8
2 7
3 1, 2
4 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 3, 4
7 -
8 6, 9
9 3, 4, 7, 8, 8
Quảng Trị
Đặc biệt 774679
Giải nhất 72543
Giải nhì 22487
Giải ba 21527 61157
Giải tư 28470 61777 65589 05575
89980 70376 15318
Giải năm 4676
Giải sáu 2283 6950 4868
Giải bảy 295
Giải tám 06

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 7
3 -
4 3

Đầu

Đuôi

5 0, 7
6 8
7 0, 5, 6, 6, 7, 9
8 0, 3, 7, 9
9 5
Đà Nẵng
Đặc biệt 671202
Giải nhất 65978
Giải nhì 76215
Giải ba 64084 54023
Giải tư 68706 11510 58485 66163
77830 26187 34565
Giải năm 9340
Giải sáu 2435 8432 0077
Giải bảy 711
Giải tám 04

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 1, 5
2 3
3 0, 2, 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 3, 5
7 7, 8
8 4, 5, 7
9 -
Khánh Hòa
Đặc biệt 088029
Giải nhất 80084
Giải nhì 97622
Giải ba 26938 26408
Giải tư 35937 49288 70121 69565
89272 17180 07119
Giải năm 9107
Giải sáu 6109 5045 7535
Giải bảy 996
Giải tám 67

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 1, 2, 9
3 5, 7, 8
4 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 5, 7
7 2
8 0, 4, 8
9 6