Gia Lai
Đặc biệt 053681
Giải nhất 48624
Giải nhì 11687
Giải ba 43449 03420
Giải tư 56495 30590 23008 98503
11262 15341 39530
Giải năm 2976
Giải sáu 9795 6145 1248
Giải bảy 748
Giải tám 43

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 4
3 -
4 1, 3, 5, 8, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 2
7 6
8 1, 7
9 0, 5, 5
Ninh Thuận
Đặc biệt 038849
Giải nhất 32827
Giải nhì 49682
Giải ba 55010 54751
Giải tư 08438 86109 85394 78609
46394 99085 14603
Giải năm 2112
Giải sáu 0678 3164 1097
Giải bảy 998
Giải tám 81

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2
2 7
3 8
4 9

Đầu

Đuôi

5 1
6 4
7 8
8 1, 2, 5
9 4, 4, 7, 8
Bình Định
Đặc biệt 476988
Giải nhất 02097
Giải nhì 67013
Giải ba 49997 93135
Giải tư 35937 88809 86430 88192
26832 54799 95445
Giải năm 0486
Giải sáu 5111 0999 6600
Giải bảy 165
Giải tám 93

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 3
2 -
3 0, 2, 5, 7
4 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 5
7 -
8 6, 8
9 2, 3, 7, 7, 9, 9
Quảng Bình
Đặc biệt 982632
Giải nhất 58816
Giải nhì 76432
Giải ba 22257 15300
Giải tư 38204 82301 58007 33461
26063 35618 79309
Giải năm 1899
Giải sáu 5657 1948 1491
Giải bảy 609
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 8
2 -
3 2, 2
4 8

Đầu

Đuôi

5 7, 7
6 1, 3
7 -
8 -
9 0, 1, 9
Quảng Trị
Đặc biệt 598136
Giải nhất 89873
Giải nhì 53319
Giải ba 34628 13933
Giải tư 93146 49782 11346 41311
60796 09903 71334
Giải năm 0720
Giải sáu 1926 2402 2221
Giải bảy 747
Giải tám 64

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 9
2 0, 1, 6, 8
3 3, 4, 6
4 6, 6, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 4
7 3
8 2
9 6
Đà Nẵng
Đặc biệt 009802
Giải nhất 23100
Giải nhì 49326
Giải ba 34668 09054
Giải tư 01459 51218 34431 14972
90011 17886 45347
Giải năm 8806
Giải sáu 7462 2265 0111
Giải bảy 827
Giải tám 50

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 1, 8
2 6, 7
3 1
4 7

Đầu

Đuôi

5 0, 4, 9
6 2, 5, 8
7 2
8 6
9 -
Khánh Hòa
Đặc biệt 643371
Giải nhất 71861
Giải nhì 47239
Giải ba 19901 36606
Giải tư 05329 14630 43728 49034
89412 63546 80683
Giải năm 2966
Giải sáu 1423 8164 1013
Giải bảy 009
Giải tám 83

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3
2 3, 8, 9
3 0, 4, 9
4 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 4, 6
7 1
8 3, 3
9 -