Đắc Lắc
Đặc biệt 416743
Giải nhất 86205
Giải nhì 05847
Giải ba 90896 00798
Giải tư 15578 82549 52057 54422
19344 04354 15773
Giải năm 9337
Giải sáu 1303 0591 0417
Giải bảy 189
Giải tám 33

Đầu

Đuôi

0 -
1 7
2 2
3 3, 7
4 3, 4, 7, 9

Đầu

Đuôi

5 4, 7
6 -
7 3, 8
8 9
9 1, 6, 8
Quảng Nam
Đặc biệt 793553
Giải nhất 68792
Giải nhì 71713
Giải ba 10892 53592
Giải tư 44737 77757 92339 31472
72685 62628 19659
Giải năm 8527
Giải sáu 5209 0142 4748
Giải bảy 263
Giải tám 53

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 7, 8
3 7, 9
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 3, 7, 9
6 3
7 2
8 5
9 2, 2, 2
Phú Yên
Đặc biệt 715990
Giải nhất 59328
Giải nhì 90444
Giải ba 91511 21897
Giải tư 5170 19426 91063 69375
54970 80431 67077
Giải năm 2059
Giải sáu 2439 2344 6587
Giải bảy 591
Giải tám 87

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 6, 8
3 1, 9
4 4, 4

Đầu

Đuôi

5 9
6 3
7 0, 0, 5, 7
8 7, 7
9 0, 1, 7
Thừa Thiên Huế
Đặc biệt 381455
Giải nhất 57756
Giải nhì 46230
Giải ba 60537 64001
Giải tư 55403 24975 24225 24048
15461 79113 99176
Giải năm 4842
Giải sáu 6016 2671 5692
Giải bảy 924
Giải tám 17

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 6, 7
2 4, 5
3 0, 7
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 5, 6
6 1
7 1, 5, 6
8 -
9 2
Khánh Hòa
Đặc biệt 048372
Giải nhất 46260
Giải nhì 12641
Giải ba 53371 83935
Giải tư 66893 81863 70253 02359
13759 31973 09708
Giải năm 1331
Giải sáu 7333 3704 5382
Giải bảy 148
Giải tám 12

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 -
3 1, 3, 5
4 1, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 9, 9
6 0, 3
7 1, 2, 3
8 2
9 3
Kon Tum
Đặc biệt 192597
Giải nhất 04591
Giải nhì 22266
Giải ba 16974 52344
Giải tư 45595 00515 17867 28206
79020 82790 70781
Giải năm 1789
Giải sáu 6385 6306 5785
Giải bảy 180
Giải tám 50

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 -
3 -
4 4

Đầu

Đuôi

5 -
6 6, 7
7 4
8 0, 1, 5, 5, 9
9 0, 1, 5, 7