Bạc Liêu
Đặc biệt 313713
Giải nhất 10519
Giải nhì 17180
Giải ba 66885 49990
Giải tư 32333 44776 60651 93994
97295 20760 62340
Giải năm 4703
Giải sáu 0593 5994 7137
Giải bảy 680
Giải tám 43

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 9
2 -
3 3, 7
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 1
6 -
7 6
8 0, 0, 5
9 0, 3, 4, 4, 5
Bến Tre
Đặc biệt 315960
Giải nhất 89565
Giải nhì 26847
Giải ba 60052 95059
Giải tư 94753 92311 17253 92784
8971 19735 88842
Giải năm 979
Giải sáu 4563 1968 9057
Giải bảy 124
Giải tám 89

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 4
3 5
4 2, 7

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 3, 7, 9
6 0, 3, 5, 8
7 1, 9
8 4, 9
9 -
Vũng Tàu
Đặc biệt 351163
Giải nhất 92536
Giải nhì 31899
Giải ba 91232 20118
Giải tư 05871 59707 12293 73984
07483 78308 73836
Giải năm 6081
Giải sáu 2031 1407 0135
Giải bảy 440
Giải tám 08

Đầu

Đuôi

0 -
1 8
2 -
3 1, 2, 5, 6, 6
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 3
7 1
8 1, 3, 4
9 3, 9
Cà Mau
Đặc biệt 389804
Giải nhất 94265
Giải nhì 27240
Giải ba 29148 60228
Giải tư 78698 78751 08592 68454
91206 78783 58646
Giải năm 3828
Giải sáu 2688 5439 4422
Giải bảy 361
Giải tám 42

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 2, 8, 8
3 9
4 0, 2, 6, 8

Đầu

Đuôi

5 1, 4
6 1, 5
7 -
8 3, 8
9 2, 8
Đồng Tháp
Đặc biệt 038564
Giải nhất 50626
Giải nhì 73238
Giải ba 14311 29641
Giải tư 97357 29909 87170 20362
03094 05063 72774
Giải năm 3278
Giải sáu 1610 3887 2518
Giải bảy 226
Giải tám 35

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 1, 8
2 6, 6
3 5, 8
4 1

Đầu

Đuôi

5 7
6 2, 3, 4
7 0, 4, 8
8 7
9 4
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 318181
Giải nhất 04577
Giải nhì 14648
Giải ba 55194 06608
Giải tư 51101 54534 36307 82657
64325 00509 09855
Giải năm 4013
Giải sáu 0793 2354 0087
Giải bảy 658
Giải tám 12

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3
2 5
3 4
4 8

Đầu

Đuôi

5 4, 5, 7, 8
6 -
7 7
8 1, 7
9 3, 4
Kiên Giang
Đặc biệt 792634
Giải nhất 25354
Giải nhì 32133
Giải ba 66378 97302
Giải tư 95788 80003 07239 28867
40100 06585 25378
Giải năm 6468
Giải sáu 6470 4052 8004
Giải bảy 956
Giải tám 90

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 3, 4, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 2, 4, 6
6 7, 8
7 0, 8, 8
8 5, 8
9 -
Lâm Đồng
Đặc biệt 864922
Giải nhất 25784
Giải nhì 63894
Giải ba 32307 08107
Giải tư 59530 12179 94626 22284
25576 39946 41230
Giải năm 9811
Giải sáu 3265 5814 2774
Giải bảy 895
Giải tám 19

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 4, 9
2 2, 6
3 0, 0
4 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 5
7 4, 6, 9
8 4, 4
9 4, 5
Tiền Giang
Đặc biệt 916813
Giải nhất 65703
Giải nhì 23922
Giải ba 14448 13052
Giải tư 21941 74703 12002 06845
06858 65260 65154
Giải năm 5204
Giải sáu 5249 1977 2385
Giải bảy 097
Giải tám 02

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 2
3 -
4 1, 5, 8, 9

Đầu

Đuôi

5 2, 4, 8
6 -
7 7
8 5
9 7