Cà Mau
Đặc biệt 985800
Giải nhất 90047
Giải nhì 80715
Giải ba 11332 96982
Giải tư 46837 56286 52236 12936
64686 43939 04434
Giải năm 5265
Giải sáu 0920 3844 7806
Giải bảy 078
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 -
3 2, 4, 6, 6, 7, 9
4 4, 7

Đầu

Đuôi

5 -
6 5, 6
7 8
8 2, 6, 6
9 -
Đồng Tháp
Đặc biệt 835809
Giải nhất 48114
Giải nhì 56805
Giải ba 32118 78938
Giải tư 04812 28044 88404 06987
23489 33427 44229
Giải năm 9424
Giải sáu 3878 6138 2499
Giải bảy 916
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 4, 6, 8
2 4, 7, 9
3 8, 8
4 4

Đầu

Đuôi

5 -
6 6
7 8
8 7, 9
9 9
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 679585
Giải nhất 60219
Giải nhì 51992
Giải ba 31275 55368
Giải tư 75216 51164 92774 5176
34327 96519 64346
Giải năm 5215
Giải sáu 7468 5528 885
Giải bảy 252
Giải tám 49

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 6, 9, 9
2 7, 8
3 -
4 6, 9

Đầu

Đuôi

5 2
6 4, 8, 8
7 4, 5, 6
8 5, 5
9 2
Kiên Giang
Đặc biệt 808279
Giải nhất 65985
Giải nhì 30683
Giải ba 17688 33116
Giải tư 38770 69817 50199 18053
97118 28561 64660
Giải năm 6762
Giải sáu 639 7565 5436
Giải bảy 364
Giải tám 88

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 7, 8
2 -
3 6, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 3
6 0, 1, 2, 4, 5
7 0, 9
8 3, 5, 8, 8
9 9
Lâm Đồng
Đặc biệt 175170
Giải nhất 17121
Giải nhì 16070
Giải ba 24263 56397
Giải tư 15104 55163 66981 06790
32003 01676 80283
Giải năm 1246
Giải sáu 8596 8540 9928
Giải bảy 554
Giải tám 56

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 8
3 -
4 0, 6

Đầu

Đuôi

5 4, 6
6 3, 3
7 0, 0, 6
8 1, 3
9 0, 6, 7
Tiền Giang
Đặc biệt 948463
Giải nhất 29161
Giải nhì 81607
Giải ba 00965 09843
Giải tư 11410 27732 59991 26683
36787 51188 60744
Giải năm 3789
Giải sáu 4946 5104 0700
Giải bảy 181
Giải tám 07

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 2
4 3, 4, 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 3, 5
7 -
8 1, 3, 7, 8, 9
9 1
Bình Phước
Đặc biệt 994087
Giải nhất 63121
Giải nhì 99373
Giải ba 97438 38209
Giải tư 56261 90168 62642 04571
76727 19984 78715
Giải năm 1546
Giải sáu 6207 1009 4119
Giải bảy 901
Giải tám 95

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 9
2 1, 7
3 8
4 2, 6

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 8
7 1, 3
8 4, 7
9 5
Hậu Giang
Đặc biệt 026008
Giải nhất 70519
Giải nhì 56944
Giải ba 37023 44134
Giải tư 27271 26798 67101 37893
38997 35763 86965
Giải năm 9437
Giải sáu 8283 7311 8062
Giải bảy 642
Giải tám 12

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 2, 9
2 3
3 4, 7
4 2, 4

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 3, 5
7 1
8 3
9 3, 7, 8
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 278799
Giải nhất 56587
Giải nhì 85976
Giải ba 24994 76807
Giải tư 23898 29731 64761 62422
80010 96277 66811
Giải năm 7226
Giải sáu 7210 4374 5659
Giải bảy 584
Giải tám 97

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 0, 1
2 2, 6
3 1
4 -

Đầu

Đuôi

5 9
6 1
7 4, 6, 7
8 4, 7
9 4, 7, 8, 9
Long An
Đặc biệt 596239
Giải nhất 68514
Giải nhì 04430
Giải ba 56817 40486
Giải tư 99415 40888 49894 88814
84663 58484 60733
Giải năm 3307
Giải sáu 8465 1340 6967
Giải bảy 642
Giải tám 39

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 4, 5, 7
2 -
3 0, 3, 9, 9
4 0, 2

Đầu

Đuôi

5 -
6 3, 5, 7
7 -
8 4, 6, 8
9 4