Bình Dương
Đặc biệt 695082
Giải nhất 04594
Giải nhì 74512
Giải ba 05174 52391
Giải tư 24809 25061 94352 37426
65496 61382 09445
Giải năm 3551
Giải sáu 5385 7231 1515
Giải bảy 194
Giải tám 53

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 5
2 6
3 1
4 5

Đầu

Đuôi

5 1, 2, 3
6 1
7 4
8 2, 2, 5
9 1, 4, 4, 6
Trà Vinh
Đặc biệt 198849
Giải nhất 00353
Giải nhì 00890
Giải ba 00460 26994
Giải tư 23093 06555 07715 51364
77107 71452 21264
Giải năm 3771
Giải sáu 5964 8694 8685
Giải bảy 668
Giải tám 22

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 2
3 -
4 9

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 5
6 0, 4, 4, 4, 8
7 1
8 5
9 0, 3, 4, 4
Vĩnh Long
Đặc biệt 375067
Giải nhất 21841
Giải nhì 86910
Giải ba 65741 52480
Giải tư 27286 86180 82195 82326
39215 96960 62156
Giải năm 4072
Giải sáu 9968 2846 8957
Giải bảy 259
Giải tám 63

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 5
2 6
3 -
4 1, 1, 6

Đầu

Đuôi

5 6, 7, 9
6 0, 3, 7, 8
7 2
8 0, 0, 6
9 5
An Giang
Đặc biệt 845513
Giải nhất 30754
Giải nhì 65616
Giải ba 27287 89287
Giải tư 52626 02493 35304 18143
86280 39725 99657
Giải năm 3735
Giải sáu 2957 9688 1844
Giải bảy 360
Giải tám 15

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 5, 6
2 5, 6
3 5
4 3, 4

Đầu

Đuôi

5 4, 7, 7
6 -
7 -
8 0, 7, 7, 8
9 3
Bình Thuận
Đặc biệt 558314
Giải nhất 17551
Giải nhì 69503
Giải ba 06635 99668
Giải tư 49827 63077 28439 78280
98393 24908 55513
Giải năm 0114
Giải sáu 2580 5066 8595
Giải bảy 622
Giải tám 17

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 4, 4, 7
2 2, 7
3 5, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 1
6 6, 8
7 7
8 0, 0
9 3, 5
Tây Ninh
Đặc biệt 61560
Giải nhất 97656
Giải nhì 83625
Giải ba 24266 20085
Giải tư 50756 1737 24724 25940
2450 93938 38215
Giải năm 7232
Giải sáu 3018 8191 5012
Giải bảy 658
Giải tám 37

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 5, 8
2 4, 5
3 2, 7, 7, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 6, 6, 8
6 0, 6
7 -
8 5
9 1
Cần Thơ
Đặc biệt 736968
Giải nhất 40825
Giải nhì 50003
Giải ba 80477 22768
Giải tư 32686 04626 05297 60218
31471 72515 73556
Giải năm 6569
Giải sáu 7579 7463 8033
Giải bảy 537
Giải tám 88

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 8
2 5, 6
3 3, 7
4 -

Đầu

Đuôi

5 6
6 3, 8, 8, 9
7 1, 7, 9
8 6, 8
9 7
Sóc Trăng
Đặc biệt 575885
Giải nhất 48162
Giải nhì 47579
Giải ba 18313 41939
Giải tư 76666 33450 10238 53767
37566 10181 56836
Giải năm 5238
Giải sáu 5821 1778 436
Giải bảy 40
Giải tám 25

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 1, 5
3 6, 6, 8, 8, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 6, 6, 7
7 8, 9
8 1, 5
9 -