Kiên Giang
Đặc biệt 604607
Giải nhất 32323
Giải nhì 60972
Giải ba 11025 42293
Giải tư 46010 92525 62332 88678
38878 14587 92189
Giải năm 0869
Giải sáu 4199 0978 3565
Giải bảy 951
Giải tám 82

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 3, 5, 5
3 2
4 -

Đầu

Đuôi

5 1
6 5, 9
7 2, 8, 8, 8
8 2, 7, 9
9 3, 9
Lâm Đồng
Đặc biệt 451244
Giải nhất 35350
Giải nhì 77290
Giải ba 45597 93268
Giải tư 37290 88630 54362 41775
63797 87283 61766
Giải năm 5293
Giải sáu 1341 8088 2374
Giải bảy 433
Giải tám 21

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1
3 0, 3
4 1, 4

Đầu

Đuôi

5 -
6 2, 6, 8
7 4, 5
8 3, 8
9 0, 0, 3, 7, 7
Tiền Giang
Đặc biệt 368879
Giải nhất 43117
Giải nhì 57978
Giải ba 82870 25972
Giải tư 29484 16462 35696 98563
84373 37862 87006
Giải năm 5083
Giải sáu 6445 6248 2316
Giải bảy 554
Giải tám 64

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 7
2 -
3 -
4 5, 8

Đầu

Đuôi

5 4
6 2, 2, 3, 4
7 0, 2, 3, 8, 9
8 3, 4
9 6
Bình Phước
Đặc biệt 109532
Giải nhất 13496
Giải nhì 95970
Giải ba 80323 70560
Giải tư 08688 98774 94453 44154
45276 33255 03812
Giải năm 7983
Giải sáu 9405 8308 0519
Giải bảy 729
Giải tám 63

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 9
2 3, 9
3 2
4 -

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 5
6 0, 3
7 0, 4, 6
8 3, 8
9 6
Hậu Giang
Đặc biệt 656772
Giải nhất 46886
Giải nhì 72935
Giải ba 97200 87087
Giải tư 31318 34989 50128 00683
37920 70483 94811
Giải năm 5526
Giải sáu 7207 1227 1877
Giải bảy 415
Giải tám 81

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 5, 8
2 0, 6, 7, 8
3 5
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 2, 7
8 1, 3, 3, 6, 7, 9
9 -
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 580743
Giải nhất 91814
Giải nhì 24898
Giải ba 94274 36161
Giải tư 78226 32353 99117 45671
75128 69303 60060
Giải năm 8684
Giải sáu 6052 9569 0001
Giải bảy 627
Giải tám 44

Đầu

Đuôi

0 -
1 4, 7
2 6, 7, 8
3 -
4 3, 4

Đầu

Đuôi

5 2, 3
6 0, 1, 9
7 1, 4
8 4
9 8
Long An
Đặc biệt 261785
Giải nhất 04276
Giải nhì 92965
Giải ba 22384 29108
Giải tư 35033 23771 79044 01612
08507 79322 87876
Giải năm 6654
Giải sáu 2809 7721 0394
Giải bảy 172
Giải tám 78

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 1, 2
3 3
4 4

Đầu

Đuôi

5 4
6 5
7 1, 2, 6, 6, 8
8 4, 5
9 4
Bình Dương
Đặc biệt 47391
Giải nhất 66685
Giải nhì 13815
Giải ba 94152 12948
Giải tư 88088 34668 33223 84421
64429 57438 63456
Giải năm 1071
Giải sáu 8891 798 1765
Giải bảy 931
Giải tám 95

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 1, 3, 9
3 1, 8
4 8

Đầu

Đuôi

5 2, 6
6 5, 8
7 1
8 5, 8
9 1, 1, 5, 8
Trà Vinh
Đặc biệt 515285
Giải nhất 68033
Giải nhì 12300
Giải ba 36647 17800
Giải tư 34655 62476 75745 68353
44479 68477 88250
Giải năm 9408
Giải sáu 2260 0689 8399
Giải bảy 710
Giải tám 06

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 -
3 3
4 5, 7

Đầu

Đuôi

5 0, 3, 5
6 -
7 6, 7, 9
8 5, 9
9 9
Vĩnh Long
Đặc biệt 099009
Giải nhất 33429
Giải nhì 51779
Giải ba 54142 32963
Giải tư 85620 82231 40666 08702
29650 78612 05657
Giải năm 7010
Giải sáu 7692 2193 9148
Giải bảy 961
Giải tám 82

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 2
2 0, 9
3 1
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 0, 7
6 1, 3, 6
7 9
8 2
9 2, 3