Bình Dương
Đặc biệt 521199
Giải nhất 69696
Giải nhì 23526
Giải ba 23528 97250
Giải tư 18653 95265 33075 72660
13671 90419 5666
Giải năm 3982
Giải sáu 5794 5055 2082
Giải bảy 888
Giải tám 66

Đầu

Đuôi

0 -
1 9
2 6, 8
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 3, 5
6 0, 5, 6, 6
7 1, 5
8 2, 2, 8
9 4, 6, 9
Trà Vinh
Đặc biệt 932539
Giải nhất 93909
Giải nhì 39865
Giải ba 78828 06578
Giải tư 90172 04696 53193 04583
95910 03392 54632
Giải năm 6494
Giải sáu 6041 2471 6184
Giải bảy 338
Giải tám 01

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 8
3 2, 8, 9
4 1

Đầu

Đuôi

5 -
6 5
7 1, 2, 8
8 3, 4
9 2, 3, 4, 6
Vĩnh Long
Đặc biệt 678138
Giải nhất 51968
Giải nhì 95033
Giải ba 26760 13270
Giải tư 97630 23564 04078 81527
86051 72026 71415
Giải năm 5656
Giải sáu 5429 5077 5306
Giải bảy 133
Giải tám 23

Đầu

Đuôi

0 -
1 5
2 3, 6, 7, 9
3 0, 3, 3, 8
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 6
6 0, 4, 8
7 0, 7, 8
8 -
9 -
An Giang
Đặc biệt 855173
Giải nhất 27239
Giải nhì 86947
Giải ba 42436 62766
Giải tư 62325 76147 27584 75213
01955 49888 61427
Giải năm 4273
Giải sáu 2498 7268 0897
Giải bảy 507
Giải tám 11

Đầu

Đuôi

0 -
1 1, 3
2 5, 7
3 6, 9
4 7, 7

Đầu

Đuôi

5 5
6 6, 8
7 3, 3
8 4, 8
9 7, 8
Bình Thuận
Đặc biệt 134753
Giải nhất 18676
Giải nhì 32667
Giải ba 73397 05402
Giải tư 66850 20579 08813 73803
78473 02017 91087
Giải năm 7762
Giải sáu 3350 4401 3374
Giải bảy 307
Giải tám 26

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 7
2 6
3 -
4 -

Đầu

Đuôi

5 0, 0, 3
6 2, 7
7 3, 4, 6, 9
8 7
9 7
Tây Ninh
Đặc biệt 245591
Giải nhất 36538
Giải nhì 97885
Giải ba 88378 35911
Giải tư 14369 54366 07849 22820
44831 17503 37500
Giải năm 7288
Giải sáu 1164 7630 3335
Giải bảy 292
Giải tám 92

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 -
3 0, 1, 5, 8
4 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 4, 6, 9
7 8
8 5, 8
9 1, 2, 2
Cần Thơ
Đặc biệt 328146
Giải nhất 29451
Giải nhì 86478
Giải ba 42687 63709
Giải tư 48413 08055 15144 85950
94645 76131 64150
Giải năm 6263
Giải sáu 9512 9975 0864
Giải bảy 060
Giải tám 93

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3
2 -
3 1
4 4, 5, 6

Đầu

Đuôi

5 0, 0, 1, 5
6 0, 3, 4
7 5, 8
8 7
9 3
Sóc Trăng
Đặc biệt 919712
Giải nhất 7143
Giải nhì 91545
Giải ba 91234 71841
Giải tư 43536 81980 7637 86398
86456 51219 56841
Giải năm 9857
Giải sáu 5452 5928 1632
Giải bảy 294
Giải tám 59

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 9
2 8
3 2, 4, 6, 7
4 1, 1, 3, 5

Đầu

Đuôi

5 2, 6, 7, 9
6 -
7 -
8 -
9 4, 8