Jackpot power 6/55 ước tính, ngày quay thưởng 15/06/2019
Jackpot 1:
67.915.717.950
Jackpot 2:
3.396.235.950
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG power 6/55

Ngày quay thưởng 15/06/2019

13 23 40 45 52 55 |09
Giá trị Jackpot 1
67.915.717.950
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 67.915.717.950
Jackpot 2 0 3.396.235.950
Giải nhất 11 40.000.000
Giải nhì 509 500.000
Giải ba 11183 50.000
Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot1 (đồng) Giá trị Jackpot2 (đồng)
15/06/2019 13234045525509 67.915.717.950 3.396.235.950
13/06/2019 06091522295325 65.946.387.450 3.177.421.450
11/06/2019 02051320304935 64.349.594.400 4.397.402.900
08/06/2019 02081023273547 62.484.145.050 4.190.130.750
06/06/2019 10133036515416 60.811.500.000 4.004.281.300

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

13 5 lần
10 31 33 35 4 lần
20 29 37 41 3 lần
02 06 09 12 15 18 22 23 24 30 40 42 44 2 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 0 lần 16 1 lần 31 4 lần
02 2 lần 17 1 lần 32 1 lần
03 0 lần 18 2 lần 33 4 lần
04 1 lần 19 1 lần 34 1 lần
05 1 lần 20 3 lần 35 4 lần
06 2 lần 21 1 lần 36 1 lần
07 0 lần 22 2 lần 37 3 lần
08 1 lần 23 2 lần 38 1 lần
09 2 lần 24 2 lần 39 0 lần
10 4 lần 25 1 lần 40 2 lần
11 1 lần 26 1 lần 41 3 lần
12 2 lần 27 1 lần 42 2 lần
13 5 lần 28 0 lần 43 0 lần
14 0 lần 29 3 lần 44 2 lần
15 2 lần 30 2 lần 45 1 lần
Xem thêm