Jackpot power 6/55 ước tính, ngày quay thưởng 25/04/2019
Jackpot 1:
31.616.504.400
Jackpot 2:
3.179.611.600
KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG power 6/55

Ngày quay thưởng 25/04/2019

16 22 23 33 36 38 |45
Giá trị Jackpot 1
31.616.504.400
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 0 31.616.504.400
Jackpot 2 0 3.179.611.600
Giải nhất 9 40.000.000
Giải nhì 377 500.000
Giải ba 8185 50.000
Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot1 (đồng) Giá trị Jackpot2 (đồng)
25/04/2019 16222333363845 31.616.504.400 3.179.611.600
23/04/2019 20212231434530 31.616.504.400 3.179.611.600
20/04/2019 08101224404451 119.957.842.650 4.699.731.700
18/04/2019 07081524264810 117.272.637.300 4.401.375.550
16/04/2019 16293233525305 114.222.823.500 4.062.507.350

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

20 32 4 lần
01 03 08 10 15 16 22 26 36 43 44 3 lần
09 13 14 19 21 23 24 29 30 31 33 37 38 40 45 2 lần
04 05 07 12 18 27 28 35 41 1 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 3 lần 16 3 lần 31 2 lần
02 0 lần 17 0 lần 32 4 lần
03 3 lần 18 1 lần 33 2 lần
04 1 lần 19 2 lần 34 0 lần
05 1 lần 20 4 lần 35 1 lần
06 0 lần 21 2 lần 36 3 lần
07 1 lần 22 3 lần 37 2 lần
08 3 lần 23 2 lần 38 2 lần
09 2 lần 24 2 lần 39 0 lần
10 3 lần 25 0 lần 40 2 lần
11 0 lần 26 3 lần 41 1 lần
12 1 lần 27 1 lần 42 0 lần
13 2 lần 28 1 lần 43 3 lần
14 2 lần 29 2 lần 44 3 lần
15 3 lần 30 2 lần 45 2 lần
Xem thêm