Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 28/02/2020

Đang cập nhật

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45Ngày quay thưởng 26/02/2020

  • 02
  • 10
  • 12
  • 20
  • 24
  • 39

Giá trị Jackpot

Đang cập nhật
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot - Đang cập nhật
Giải nhất - 10.000.000
Giải nhì - 300.000
Giải ba - 30.000
Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
26/02/2020 021012202439
23/02/2020 010616233442
21/02/2020 131522282941
19/02/2020 011623253038
16/02/2020 010414363741

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

01 16 24 5 lần
04 4 lần
20 35 38 3 lần
06 09 10 13 14 15 22 23 25 30 32 36 37 39 40 41 44 2 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 5 lần 16 5 lần 31 0 lần
02 1 lần 17 0 lần 32 2 lần
03 1 lần 18 1 lần 33 1 lần
04 4 lần 19 1 lần 34 1 lần
05 1 lần 20 3 lần 35 3 lần
06 2 lần 21 0 lần 36 2 lần
07 0 lần 22 2 lần 37 2 lần
08 1 lần 23 2 lần 38 3 lần
09 2 lần 24 5 lần 39 2 lần
10 2 lần 25 2 lần 40 2 lần
11 1 lần 26 1 lần 41 2 lần
12 1 lần 27 0 lần 42 1 lần
13 2 lần 28 1 lần 43 1 lần
14 2 lần 29 1 lần 44 2 lần
15 2 lần 30 2 lần 45 1 lần
Xem thêm