Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 18/06/2021

Đang cập nhật

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45Ngày quay thưởng 16/06/2021

  • 11
  • 19
  • 24
  • 28
  • 31
  • 39

Giá trị Jackpot

Đang cập nhật
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot - Đang cập nhật
Giải nhất - 10.000.000
Giải nhì - 300.000
Giải ba - 30.000
Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
16/06/2021 111924283139
13/06/2021 031012133644
11/06/2021 081213143240
09/06/2021 020718202436
06/06/2021 050710131442

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

10 5 lần
36 4 lần
07 12 13 14 19 22 24 31 40 42 44 45 3 lần
02 03 11 20 26 28 29 32 33 38 2 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 1 lần 16 0 lần 31 3 lần
02 2 lần 17 0 lần 32 2 lần
03 2 lần 18 1 lần 33 2 lần
04 1 lần 19 3 lần 34 1 lần
05 1 lần 20 2 lần 35 1 lần
06 0 lần 21 0 lần 36 4 lần
07 3 lần 22 3 lần 37 1 lần
08 1 lần 23 1 lần 38 2 lần
09 0 lần 24 3 lần 39 1 lần
10 5 lần 25 0 lần 40 3 lần
11 2 lần 26 2 lần 41 1 lần
12 3 lần 27 0 lần 42 3 lần
13 3 lần 28 2 lần 43 0 lần
14 3 lần 29 2 lần 44 3 lần
15 1 lần 30 1 lần 45 3 lần
Xem thêm