Jackpot Mega 6/45 ước tính, ngày quay thưởng 19/06/2019

15.332.578.500

KẾT QUẢ TRÚNG THƯỞNG MEGA 6/45Ngày quay thưởng 16/06/2019

  • 06
  • 07
  • 19
  • 29
  • 31
  • 36

Giá trị Jackpot

15.332.578.500 đồng
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 0 15.332.578.500
Giải nhất 18 10.000.000
Giải nhì 634 300.000
Giải ba 11785 30.000
Ngày mở thưởng Bộ số chiến thắng Giá trị Jackpot
16/06/2019 060719293136 15.332.578.500 VNĐ
14/06/2019 021216363745 14.177.934.500 VNĐ
12/06/2019 101121232637 13.115.937.000 VNĐ
09/06/2019 020622253536 34.381.055.000 VNĐ
07/06/2019 111315262741 32.742.356.500 VNĐ

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số xuất hiện nhiều nhất (30 ngày)

02 12 35 5 lần
11 23 4 lần
06 19 22 27 36 37 3 lần
05 07 13 16 25 26 29 30 31 41 42 2 lần

Thống kê tần suất xuất hiện các cặp số từ 01 đến 45 (30 ngày)

01 1 lần 16 2 lần 31 2 lần
02 5 lần 17 0 lần 32 1 lần
03 1 lần 18 1 lần 33 1 lần
04 1 lần 19 3 lần 34 0 lần
05 2 lần 20 0 lần 35 5 lần
06 3 lần 21 1 lần 36 3 lần
07 2 lần 22 3 lần 37 3 lần
08 1 lần 23 4 lần 38 0 lần
09 0 lần 24 0 lần 39 1 lần
10 1 lần 25 2 lần 40 1 lần
11 4 lần 26 2 lần 41 2 lần
12 5 lần 27 3 lần 42 2 lần
13 2 lần 28 0 lần 43 1 lần
14 1 lần 29 2 lần 44 0 lần
15 1 lần 30 2 lần 45 1 lần
Xem thêm