Giải nhất 493 927
Giải nhì 868 361 213 583
Giải ba 515 427 903 864 789 151
Giải KK 078 370 525 170 854 845 954 091
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 067 366
Giải nhì 546 866 749 266
Giải ba 624 881 768 025 553 561
Giải KK 237 660 091 545 038 699 368 415
Giải nhất 177 355
Giải nhì 479 195 050 740
Giải ba 981 214 214 260 523 524
Giải KK 225 525 672 315 611 482 879 106

Dò vé số