Giải nhất 422 702
Giải nhì 921 063 250 068
Giải ba 177 201 203 715 701 851
Giải KK 389 285 312 028 471 950 525 813
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 817 472
Giải nhì 014 873 991 724
Giải ba 262 434 348 223 157 851
Giải KK 543 739 560 468 165 878 453 153
Giải nhất 805 163
Giải nhì 768 786 770 143
Giải ba 568 234 827 854 857 354
Giải KK 847 532 424 561 799 559 214 021

Dò vé số