Giải nhất 782 713
Giải nhì 698 707 987 540
Giải ba 186 748 335 430 056 398
Giải KK 549 660 746 826 040 835 659 130
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 385 456
Giải nhì 649 884 176 885
Giải ba 132 072 001 413 692 268
Giải KK 415 350 136 527 255 247 181 562
Giải nhất 018 833
Giải nhì 170 189 094 569
Giải ba 348 788 523 582 061 364
Giải KK 365 010 210 831 052 958 088 493

Dò vé số