Giải nhất 648 986
Giải nhì 796 015 520 866
Giải ba 203 577 790 388 625 789
Giải KK 344 005 340 889 034 157 253 986
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 678 537
Giải nhì 797 969 786 005
Giải ba 542 897 629 252 020 615
Giải KK 864 485 908 383 862 414 742 205
Giải nhất 189 082
Giải nhì 172 533 625 590
Giải ba 761 610 702 602 977 093
Giải KK 586 368 471 649 635 876 046 057

Dò vé số