Giải nhất 859 330
Giải nhì 863 931 816 141
Giải ba 764 903 106 927 721 579
Giải KK 803 058 250 128 969 653 152 416
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 226 409
Giải nhì 372 404 137 989
Giải ba 155 001 499 153 176 885
Giải KK 574 167 473 618 919 597 722 632
Giải nhất 157 466
Giải nhì 891 653 686 578
Giải ba 165 994 911 260 657 215
Giải KK 806 247 491 806 973 547 058 616

Dò vé số