Giải nhất 340 533
Giải nhì 865 968 010 491
Giải ba 323 125 572 033 626 546
Giải KK 037 577 155 775 456 491 179 699
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 446 617
Giải nhì 039 888 754 228
Giải ba 039 936 104 462 748 081
Giải KK 839 602 506 114 770 776 361 217
Giải nhất 071 441
Giải nhì 580 580 058 627
Giải ba 507 396 390 130 366 564
Giải KK 855 278 841 139 662 211 126 751

Dò vé số