Giải nhất 305 384
Giải nhì 320 920 903 394
Giải ba 025 056 519 117 861 462
Giải KK 161 282 158 518 527 368 676 979
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 241 623
Giải nhì 714 645 832 300
Giải ba 630 510 947 791 311 180
Giải KK 801 518 526 336 160 714 647 217
Giải nhất 324 547
Giải nhì 353 540 173 917
Giải ba 356 660 144 307 533 253
Giải KK 396 350 051 016 013 897 507 175

Dò vé số