Giải nhất 697 438
Giải nhì 768 033 890 452
Giải ba 903 520 822 462 659 309
Giải KK 221 156 057 967 223 964 136 349
Cơ cấu Giải thưởng
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
Giải nhất 277 557
Giải nhì 412 961 921 211
Giải ba 085 492 647 157 487 866
Giải KK 839 091 807 664 096 384 297 132
Giải nhất 268 488
Giải nhì 301 781 316 913
Giải ba 752 043 995 976 470 169
Giải KK 207 642 780 154 967 533 048 941

Dò vé số