Tin tức

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 348

138 (1 tháng trước, 08:39 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 348 (T5 - 24/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 509

105 (1 tháng trước, 10:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 509 (T4 - 23/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 18 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 347

121 (1 tháng trước, 08:26 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 347 (T3 - 22/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 508

117 (1 tháng trước, 10:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 508 (CN - 20/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 16.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 346

113 (1 tháng trước, 08:22 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 346 (T7 - 19/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 507

143 (1 tháng trước, 10:08 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 507 (T6 - 18/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 15.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 345

133 (1 tháng trước, 08:23 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 345 (T5 - 17/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 506

119 (1 tháng trước, 10:07 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 506 (T4 - 16/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 14.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 344

129 (1 tháng trước, 08:21 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 344 (T3 - 15/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 505

113 (1 tháng trước, 10:07 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 505 (CN - 13/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 13.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 343

118 (2 tháng trước, 08:38 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 343 (T7 - 12/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 504

120 (1 tháng trước, 10:06 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 504 (T6 - 11/10/2019) công bố đã có người trúng Jackpot hơn 22.7 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 342

115 (2 tháng trước, 08:23 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 342 (T5 - 10/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 503

124 (1 tháng trước, 10:06 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 503 (T4 - 09/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 21.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 341

147 (2 tháng trước, 09:40 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 341 (T3 - 08/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.