Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 481

15 (1 ngày trước, 09:23 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 481 (CN - 18/08/2018) công bố giá trị Jackpot hơn 40.6 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 319

14 (1 ngày trước, 08:35 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 319 (T7 - 17/08/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 480

21 (3 ngày trước, 08:18 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 480 (T6 - 16/08/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 37.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 318

33 (4 ngày trước, 08:15 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 318 (T5 - 15/08/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 479

21 (3 ngày trước, 08:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 479 (T4 - 14/08/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 34.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 317

35 (6 ngày trước, 08:14 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 317 (T3 - 13/08/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 478

27 (3 ngày trước, 08:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 478 (CN - 11/08/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 31.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 316

29 (1 tuần trước, 08:26 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 316 (T7 - 10/08/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 477

24 (3 ngày trước, 08:20 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 477 (T6 - 09/08/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 28.4 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 315

35 (1 tuần trước, 09:00 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 315 (T5 - 08/08/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 476

43 (3 ngày trước, 08:20 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 476 (T4 - 07/08/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 26.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Chuyển Chương trình QSMT Vietlott sang VTC6

35 (1 tuần trước, 09:04 )

Từ ngày 5/8/2019, Chương trình Quay số mở thưởng (QSMT) các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott sẽ chuyển sang truyền hình trực tiếp trên kênh VTC6.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 314

65 (1 tuần trước, 08:52 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 314 (T3 - 06/08/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 475

42 (3 ngày trước, 08:20 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 475 (CN - 04/08/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 25 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 313

40 (2 tuần trước, 08:45 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 313 (T7 - 03/08/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.