Tin tức

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 240

27 (17 giờ trước, 09:22 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 240 (14/02/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 401

25 (1 ngày trước, 13:20 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 401 (13/02/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 19.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 239

42 (2 ngày trước, 10:33 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 239 (12/02/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 400

29 (2 ngày trước, 10:24 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 400 (10/02/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 17.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 238

24 (2 ngày trước, 10:14 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 238 (09/02/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 399

22 (2 ngày trước, 10:04 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 399 (08/02/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 15.9 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 237

22 (2 ngày trước, 09:53 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 237 (07/02/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 398

23 (2 ngày trước, 09:34 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 398 (06/02/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 14.8 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 397

23 (2 ngày trước, 09:22 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 397 (03/02/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 13.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 236

33 (3 ngày trước, 10:29 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 236 (02/02/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 396

29 (3 ngày trước, 10:10 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 396 (01/02/2019) công bố có 3 người trúng jackpot, giá trị giải thưởng mỗi người nhận được là hơn 25.1 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 235

73 (2 tuần trước, 09:03 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 235 (31/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 395

72 (2 tuần trước, 09:18 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 395 (30/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 70.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 234

76 (2 tuần trước, 16:10 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 234 (29/01/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 394

69 (2 tuần trước, 09:11 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 394 (27/01/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 64.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.