Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 508

5 (4 giờ trước, 08:37 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 508 (CN - 20/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 16.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 346

5 (4 giờ trước, 08:22 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 346 (T7 - 19/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 507

24 (2 ngày trước, 08:16 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 507 (T6 - 18/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 15.5 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 345

19 (3 ngày trước, 08:23 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 345 (T5 - 17/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 506

22 (4 ngày trước, 08:19 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 506 (T4 - 16/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 14.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 344

25 (5 ngày trước, 08:21 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 344 (T3 - 15/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 505

26 (1 tuần trước, 08:49 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 505 (CN - 13/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 13.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 343

37 (1 tuần trước, 08:38 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 343 (T7 - 12/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 504

25 (1 tuần trước, 08:31 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 504 (T6 - 11/10/2019) công bố đã có người trúng Jackpot hơn 22.7 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 342

36 (1 tuần trước, 08:23 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 342 (T5 - 10/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 503

37 (1 tuần trước, 08:06 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 503 (T4 - 09/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 21.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 341

57 (1 tuần trước, 09:40 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 341 (T3 - 08/10/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 502

48 (1 tuần trước, 09:29 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 502 (CN - 06/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 20.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 340

52 (1 tuần trước, 09:00 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 340 (T7 - 05/10/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 3.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 501

56 (2 tuần trước, 09:38 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 501 (T6 - 04/10/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 18.9 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.