Tin tức

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 453

15 (1 ngày trước, 08:49 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 453 (T6 - 14/06/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 14.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 291

31 (2 ngày trước, 13:14 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 291 (13/06/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 452

23 (3 ngày trước, 08:42 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 452 (T4 - 12/06/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 13.1 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 290

36 (4 ngày trước, 13:42 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 290 (T3 - 11/06/2019) công bố có 1 khách hàng trúng Jackpot 2 với giá trị giải thưởng hơn 4.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 451

41 (6 ngày trước, 09:14 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 451 (CN - 09/06/2019) công bố đã có người trúng Jackpot hơn 34.3 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 289

49 (6 ngày trước, 08:48 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 289 (T7 - 08/06/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 450

49 (1 tuần trước, 08:40 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 450 (T6 - 07/06/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 32.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 288

46 (1 tuần trước, 09:01 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 288 (T5 - 06/06/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 449

32 (1 tuần trước, 10:40 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 449 (T4 - 05/06/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 31.2 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 287

62 (1 tuần trước, 08:33 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 287 (T3 - 04/06/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 448

42 (1 tuần trước, 08:21 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 448 (CN - 02/06/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 29.7 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 286

54 (1 tuần trước, 08:13 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 286 (T7 - 01/06/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.

Kết quả xổ số Mega 645 ngày hôm nay - Kỳ quay thưởng 447

53 (2 tuần trước, 08:13 )

Kết quả xổ số điện toán Mega 645 kỳ 447 (T6 - 31/05/2019) công bố giá trị Jackpot hơn 28.3 tỷ đồng, không có khách hàng trúng jackpot.

Đăng ký gói thoại giá rẻ 1029 được cái gì?

41 (2 tuần trước, 15:45 )

Thay vì vừa gọi thoại, vừa lo lắng vì cước phí cứ tăng lên sau mỗi phút gọi, giờ đây khách hàng Viettel sẽ không cần phải quan tâm điều đó nữa vì đã có các gói

Kết quả xổ số Power 655 - Kỳ quay thưởng 285

64 (1 tuần trước, 08:07 )

Kết quả xổ số Power 655 kỳ 285 (T5 - 30/05/2019) công bố bộ số trúng thưởng, không có khách hàng may mắn trúng jackpot 1 và jackpot 2.