Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

98 7
15 5
08 5
03 5
93 4
42 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

99 14
94 14
88 14
87 14
81 14
78 14