Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

88 4
47 4
73 4
52 4
31 4
32 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

18 16
71 15
26 15
87 14
81 14
76 14