Thống kê cặp số về nhiều

Cặp số

Số lần về

39 6
76 4
35 4
96 4
56 4
11 4
Thống kê cặp số lâu về

Cặp số

Số lần chưa về

93 12
87 12
83 12
81 12
78 12
70 12