Trà Vinh
Đặc biệt 144220
Giải nhất 75399
Giải nhì 19513
Giải ba 96137 89534
Giải tư 67484 10097 09234 01928
58543 56268 05210
Giải năm 7217
Giải sáu 8723 8806 3620
Giải bảy 363
Giải tám 82

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3, 7
2 0, 0, 3, 8
3 4, 4, 7
4 3

Đầu

Đuôi

5 -
6 3, 8
7 -
8 2, 4
9 7, 9
Trà Vinh
Đặc biệt 492055
Giải nhất 14936
Giải nhì 75863
Giải ba 91753 55407
Giải tư 04720 76346 99090 90049
05637 13568 66020
Giải năm 7259
Giải sáu 7554 4212 5734
Giải bảy 409
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 0, 0
3 4, 4, 6, 7
4 6, 9

Đầu

Đuôi

5 3, 4, 5, 9
6 3, 8
7 -
8 -
9 -
Trà Vinh
Đặc biệt 298139
Giải nhất 35151
Giải nhì 10962
Giải ba 09976 66600
Giải tư 31238 52164 69391 11296
41779 47756 48363
Giải năm 1458
Giải sáu 5627 0291 5463
Giải bảy 572
Giải tám 91

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 7
3 8, 9
4 -

Đầu

Đuôi

5 1, 6, 8
6 2, 3, 3, 4
7 2, 6, 9
8 -
9 1, 1, 1, 6