Quảng Nam
Đặc biệt 793553
Giải nhất 68792
Giải nhì 71713
Giải ba 10892 53592
Giải tư 44737 77757 92339 31472
72685 62628 19659
Giải năm 8527
Giải sáu 5209 0142 4748
Giải bảy 263
Giải tám 53

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 7, 8
3 7, 9
4 2, 8

Đầu

Đuôi

5 3, 3, 7, 9
6 3
7 2
8 5
9 2, 2, 2
Quảng Nam
Đặc biệt 402845
Giải nhất 3639
Giải nhì 82196
Giải ba 90487 34741
Giải tư 19968 10434 27493 59852
67152 72628 7235
Giải năm 5957
Giải sáu 9127 8438 3125
Giải bảy 812
Giải tám 13

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3
2 5, 7, 8
3 4, 5, 8, 9
4 1, 5

Đầu

Đuôi

5 2, 2, 7
6 8
7 -
8 7
9 3, 6
Quảng Nam
Đặc biệt 436923
Giải nhất 61768
Giải nhì 90187
Giải ba 69428 85329
Giải tư 16654 75734 990 50351
90786 68867 71910
Giải năm 4858
Giải sáu 2489 5561 5613
Giải bảy 49
Giải tám 34

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 3
2 3, 8, 9
3 4, 4
4 9

Đầu

Đuôi

5 1, 4, 8
6 1, 7, 8
7 -
8 6, 7, 9
9 -