Hồ Chí Minh
Đặc biệt 860245
Giải nhất 31766
Giải nhì 58340
Giải ba 74031 77648
Giải tư 08116 17283 27418 91206
73602 32273 69900
Giải năm 6652
Giải sáu 7265 5907 4892
Giải bảy 068
Giải tám 38

Đầu

Đuôi

0 -
1 6, 8
2 -
3 1, 8
4 0, 5, 8

Đầu

Đuôi

5 2
6 5, 6, 8
7 3
8 3
9 2
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 517735
Giải nhất 31239
Giải nhì 46058
Giải ba 95706 70725
Giải tư 33369 41894 12442 58193
23278 24170 85769
Giải năm 4242
Giải sáu 3890 6437 6531
Giải bảy 009
Giải tám 08

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 5
3 1, 5, 7, 9
4 2, 2

Đầu

Đuôi

5 8
6 9, 9
7 0, 8
8 -
9 0, 3, 4
Hồ Chí Minh
Đặc biệt 603918
Giải nhất 88847
Giải nhì 87515
Giải ba 81541 48344
Giải tư 46196 28018 32094 50761
25415 75259 70859
Giải năm 8820
Giải sáu 5218 6461 0873
Giải bảy 509
Giải tám 47

Đầu

Đuôi

0 -
1 5, 5, 8, 8, 8
2 -
3 -
4 1, 4, 7, 7

Đầu

Đuôi

5 9, 9
6 1, 1
7 3
8 -
9 4, 6