Gia Lai
Đặc biệt 235808
Giải nhất 48301
Giải nhì 17406
Giải ba 69599 75536
Giải tư 65610 14526 30634 16719
71789 16450 53617
Giải năm 6834
Giải sáu 5741 1634 9751
Giải bảy 941
Giải tám 36

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 7, 9
2 6
3 4, 4, 4, 6, 6
4 1, 1

Đầu

Đuôi

5 0, 1
6 -
7 -
8 9
9 9
Gia Lai
Đặc biệt 130795
Giải nhất 19579
Giải nhì 98584
Giải ba 67308 32067
Giải tư 53377 68269 71931 54920
60706 43293 84020
Giải năm 2570
Giải sáu 2107 9681 2304
Giải bảy 061
Giải tám 05

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 0, 0
3 1
4 -

Đầu

Đuôi

5 -
6 1, 7, 9
7 0, 7, 9
8 1, 4
9 3, 5
Gia Lai
Đặc biệt 752417
Giải nhất 47804
Giải nhì 65187
Giải ba 33776 98705
Giải tư 73163 87360 88285 45178
21219 06941 30661
Giải năm 5118
Giải sáu 6963 1131 2769
Giải bảy 377
Giải tám 13

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 7, 8, 9
2 -
3 1
4 1

Đầu

Đuôi

5 -
6 0, 1, 3, 3, 9
7 6, 7, 8
8 5, 7
9 -