Cà Mau
Đặc biệt 099709
Giải nhất 18666
Giải nhì 58239
Giải ba 81624 22161
Giải tư 42045 77305 29396 64452
12321 19712 88622
Giải năm 7376
Giải sáu 4921 1850 3250
Giải bảy 568
Giải tám 26

Đầu

Đuôi

0 -
1 2
2 1, 1, 2, 4, 6
3 9
4 5

Đầu

Đuôi

5 0, 0, 2
6 1, 6, 8
7 6
8 -
9 6
Cà Mau
Đặc biệt 622778
Giải nhất 50100
Giải nhì 94982
Giải ba 13951 64563
Giải tư 54901 85913 85221 85946
15295 06235 75999
Giải năm 7789
Giải sáu 3097 1149 0069
Giải bảy 074
Giải tám 64

Đầu

Đuôi

0 -
1 3
2 1
3 5
4 6, 9

Đầu

Đuôi

5 1
6 3, 4, 9
7 4, 8
8 2, 9
9 5, 7, 9
Cà Mau
Đặc biệt 936940
Giải nhất 82822
Giải nhì 36960
Giải ba 60721 02706
Giải tư 25007 15566 13024 95412
43629 69445 11763
Giải năm 8272
Giải sáu 9295 3617 3490
Giải bảy 730
Giải tám 65

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 7
2 1, 2, 4, 9
3 -
4 0, 5

Đầu

Đuôi

5 -
6 0, 3, 5, 6
7 2
8 -
9 0, 5