Bến Tre
Đặc biệt 315960
Giải nhất 89565
Giải nhì 26847
Giải ba 60052 95059
Giải tư 94753 92311 17253 92784
8971 19735 88842
Giải năm 979
Giải sáu 4563 1968 9057
Giải bảy 124
Giải tám 89

Đầu

Đuôi

0 -
1 1
2 4
3 5
4 2, 7

Đầu

Đuôi

5 2, 3, 3, 7, 9
6 0, 3, 5, 8
7 1, 9
8 4, 9
9 -
Bến Tre
Đặc biệt 441549
Giải nhất 22340
Giải nhì 45131
Giải ba 17104 80002
Giải tư 12371 59660 79612 57335
03475 42736 40574
Giải năm 5624
Giải sáu 5240 9931 0607
Giải bảy 500
Giải tám 13

Đầu

Đuôi

0 -
1 2, 3
2 4
3 1, 1, 5, 6
4 0, 0, 9

Đầu

Đuôi

5 -
6 -
7 1, 4, 5
8 -
9 -
Bến Tre
Đặc biệt 746342
Giải nhất 46764
Giải nhì 73482
Giải ba 21755 72545
Giải tư 70982 06747 88050 47723
33060 43462 71603
Giải năm 5542
Giải sáu 4584 0660 4460
Giải bảy 770
Giải tám 63

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 3
3 -
4 2, 2, 5, 7

Đầu

Đuôi

5 0, 5
6 0, 0, 0, 2, 3, 4
7 -
8 2, 2, 4
9 -