Bạc Liêu
Đặc biệt 313713
Giải nhất 10519
Giải nhì 17180
Giải ba 66885 49990
Giải tư 32333 44776 60651 93994
97295 20760 62340
Giải năm 4703
Giải sáu 0593 5994 7137
Giải bảy 680
Giải tám 43

Đầu

Đuôi

0 -
1 3, 9
2 -
3 3, 7
4 0, 3

Đầu

Đuôi

5 1
6 -
7 6
8 0, 0, 5
9 0, 3, 4, 4, 5
Bạc Liêu
Đặc biệt 986587
Giải nhất 90574
Giải nhì 12083
Giải ba 21006 87631
Giải tư 22758 50572 31116 39911
73600 51701 37490
Giải năm 8031
Giải sáu 1898 8256 2410
Giải bảy 354
Giải tám 06

Đầu

Đuôi

0 -
1 0, 1, 6
2 -
3 1, 1
4 -

Đầu

Đuôi

5 4, 6, 8
6 -
7 2, 4
8 3, 7
9 0, 8
Bạc Liêu
Đặc biệt 164525
Giải nhất 93481
Giải nhì 77683
Giải ba 47342 71200
Giải tư 71809 93653 54978 56764
26575 49630 53621
Giải năm 8037
Giải sáu 3689 7170 8085
Giải bảy 947
Giải tám 08

Đầu

Đuôi

0 -
1 -
2 1, 5
3 0, 7
4 2, 7

Đầu

Đuôi

5 3
6 4
7 0, 5, 8
8 1, 3, 5, 9
9 -